“Over-thinking” – Her Detayı Düşünme Refleksi

Beyaz Yakalı kahramanımız, beyninin sayısal/analitik işlere bakan kısmını genellikle fazlaca zorlar.  ( bkz beyin lobları )photo

Anadolu Lisesi ya da en geç Üniversite sınavına hazırlıkla başlayan aşırı sayısal serüvenimiz, birçok kişisel gelişim eğitimi ve iş hayatı deneyimleri ile iyice ivmelenir.

Artık her hareketimizi mutlaka hedef/sonuç çerçevesinde ve etkilerini/risklerini ölçerek yapmaya başlarız ki yıllar bu tutumu bir reflekse dönüştürüverir.

Tabii ki Beyaz Yakalı olmanın bir gerekliliği ve/veya doğal sonucudur bu olgu. Dolayısı ile bunu kanıksar ve yokluğunu garipser hale geliriz.

Ancak zaman ilerledikçe kendi zorluklarınu üretir bu daimi satranç oynama hali. Mesela:

  • Satın alma kararlarında karşılaştırma sapkını olup günlerce karar verilemez.
  • Sosyal ve karşı cins ile ilişkilerde sayısal notlar ve derinlikli tarihçe ile muhakeme edilmeye başlanır.
  • İrrasyonel gözüken ancak hayatın parçası olarak periyotlara / süreçlere konsantre olunamaz.
  • Kafa kazan gibi olur ve dinleme yetisi düşer.
  • Uykusuzluk başlar.
  • Spor ve arınma/dinginlik arayışı katlanarak artar

Peki nedir çare? – Bir dengesi var mıdır bu “over-thinking” olgusunun?

3 thoughts on ““Over-thinking” – Her Detayı Düşünme Refleksi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.